Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 28 lutego 2022

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym w 2022 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta Mława postanowił nie udzielić dotacji na realizację zadań publicznych
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r. następującym oferentom:

1.    Mławskie Stowarzyszenie Amazonki
Zadanie: Zajęcia rehabilitacyjne
Kwota przyznanej dotacji: 615,00 zł

2.    Mławskie Stowarzyszenie Amazonki
Zadanie: Edukacja i kultura
Kwota przyznanej dotacji: 2 280,00 zł

3.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Klub Seniora „Złota Jesień” odwiedza Loretto
Kwota przyznanej dotacji: 2 105,00 zł

4.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Seniorze nie daj się oszukać
Kwota przyznanej dotacji: 1 000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r.