Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2015 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 kwietnia 2015

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2015 r., Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2015 r. następujących dotacji:

Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych
Zadanie: Wyjazd na Marsz Różowej Wstążeczki
Kwota dotacji: 600 zł (słownie: sześćset zł)


Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława
Zadanie: Integracja ludzi starszych
Kwota dotacji: 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście zł)


Klub Seniora „Pogodny Uśmiech"
Zadanie: Na naukę nigdy za późno
Kwota dotacji: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł)


Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Integracja ludzi starszych (imprezy kulturalne i rekreacyjne, wycieczki, wieczorki zapoznawcze i taneczne
Kwota dotacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie aktywizacji osób starszych w 2015 r.