Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r

Agnieszka Puzio-Dębska / 03 lutego 2022

Ogłoszenie wyników  w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem członków Rady Sportu Miasta Mława oraz Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 r. Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić następujących dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku:

1.    Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława”
Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych i młodzieżowych MKS Mławianka Mława w 2022 roku
Kwota dotacji: 136 000,00 zł

2.    Klub Sportowy „Zawkrze Mława”
Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców, piłki ręcznej dziewcząt, lekkoatletyki.  Udział w zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego
Kwota dotacji: 90 000,00 zł

3.    Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Nazar”
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja i udział w reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym
Kwota dotacji: 4 000,00 zł

4.    Klub Pływacki „Płetwal Mława”
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży
Kwota dotacji: 7 500,00 zł

5.    Klub Sportowy „Marlin Mława”
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży przez Klub Sportowy „Marlin Mława”
Kwota dotacji: 7 500,00 zł

6.    Mławskie Centrum Sportów Walki
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym
Kwota dotacji: 5 000,00 zł

7.    Klub Sportowy POWER Basket
Zadanie: Aktywni i zdrowi - oferta zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Mława
Kwota dotacji: 4 000,00 zł

8.    Klub Pływacki „Płetwal Mława”
Zadanie: Mławska Liga Pływacka
Kwota dotacji: 2 000,00 zł

9.    Klub Sportowy „Marlin Mława”
Zadanie: II Ogólnopolskie Sztafetowe Zawody Pływackie w Mławie pod patronatem Burmistrza Miasta Mława i Prezesa Warszawsko - Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego
Kwota dotacji: 2 000,00 zł

10.    Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Zadanie: Udział w półfinałach i finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Kwota dotacji: 2 000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia  31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku