Ogłoszenie wyników  w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława w 2023 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników  w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława w 2023 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 24 stycznia 2023

I. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem członków Rady Sportu Miasta Mława oraz Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława w 2023 roku, wyrażonym na posiedzeniu 
w dniu 9 stycznia 2023 r. Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić następujących dotacji 
na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława w 2023 roku:

1.    Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława”
Zadanie: Przygotowanie i udział zespołów Mławianki w rozgrywkach drużyn seniorów występujących w III lidze Grupie 1 oraz Klasie B Ciechanów
Kwota dotacji: 150 000,00 zł 

II. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem członków Rady Sportu Miasta Mława oraz Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2023 roku, wyrażonym na posiedzeniu 
w dniu 9 stycznia 2023 r. Burmistrz Miasta Mlawa postanawia nie udzielić dotacji na realizację zadań publicznych  z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława w 2023 roku:

1.    Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: Szkolenie młodzieży w sekcji siatkowej mężczyzn, udział w rozgrywkach ligowych 
IV ligi Piłki Siatkowej PZPS oraz organizacja i udział w zgrupowaniu sportowym przygotowującym do rozgrywek ligowych 

2.    Klub Sportowy POWER Basket
Zadanie: Zabawa w kosza - upowszechnienie sportu - koszykówki wśród mieszańców Miasta Mława

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2023 roku