Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2014 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 25 czerwca 2014

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2014 r., postanawiam udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2014 r. następujących dotacji:

  1. Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej

Zadanie: Koncert muzyki, 29 czerwca 2014 r.

w kwocie: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł)

 

  1. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej

Zadanie: Koncert poezji śpiewanej, 6 lipca 2014 r.

w kwocie: 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset zł)

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2014 r.