Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 28 lutego 2022

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert oraz przyjęcia procedury oceny ofert  w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r., wyrażonym  na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2022 r., postanowił udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r. następującą dotację:

1.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
Kwota przyznanej dotacji: 6 000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.