Okręgi Wyborcze Młodzieżowej Rady Miasta Mława | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator urzędowy BIP

Okręgi Wyborcze Młodzieżowej Rady Miasta Mława

root@npc.pl / 20 października 2008

Okręgi Wyborcze Młodzieżowej Rady Miasta Mława

L.p.

Szkoła

Numer okręgu wyborczego

Liczba wybieranych Radnych

1

Gimnazjum Nr 1 w Mławie

1

3

2 Gimnazjum Nr 2 w Mławie 2 3

3

Gimnazjum Katolickie w Mławie

3

1

4

Gimnazjum „Wyspianum”

4

1

5

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

5

3

6

Liceum Katolickie

6

1

7

Zespół Szkół Nr 1

7

2

8

Zespół Szkół Nr 2

8

2

9

Zespół Szkół Nr 3

9

2

19

Zespół Szkół Nr 4

10

2

20 Akademickie Centrum Kształcenia 11 1