Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Plan mobilności - czekamy na pomysły

Magdalena Grzywacz / 07 czerwca 2016

Szanowni Państwo,

Miasto Mława jest w trakcie opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który ma wskazać główne kierunki działań miasta związanych z rozbudową układu komunikacyjnego. Tworząc go bazujemy na danych przekazywanych przez mieszkańców oraz tych, spisywanych przez ankieterów współpracującej z miastem firmy Blue Ocean Business Consulting z Warszawy.

Państwa propozycje i sugestie będą cennym materiałem, który pomoże nam opracować dokument zgody ze stanem obecnym i zgłaszanymi potrzebami.

Uwagi można wpisywać do załączonego poniżej formularza i przynosić go do Kancelarii Urzędu Miasta Mława (na parterze ratusza) lub wysyłać na adres email: wratmlawa [dot] pl
w terminie do 15 czerwca 2016 r.

 Przekazane uwagi będą pomocne przy tworzeniu dokumentu. Liczymy, ze mieszkańcy chętnie wypowiedzą się na temat  potrzeb związanych z mobilnością miejską na tym etapie tworzenia Planu. Zgodnie z założeniem jego projekt będziemy szerzej konsultowany
z mieszkańcami w lipcu br.

 

Sławomir Kowalewski

Burmistrz Miasta Mława