Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Plan mobilności miejskiej uchwalony

Magdalena Grzywacz / 02 września 2016

Radni miejscy uchwalili „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Mława”. Podczas ostatniej sesji główne założenia dokumentu prezentował Czesław Warsewicz – prezes zarządu warszawskiej firmy Blue Ocean Business Consulting, która na zlecenie ratusza zbierała dane do planu i prowadziła ich analizę.

Czesław Warsewicz przypomniał, że głównym celem opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Mława” jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej mobilności z wykorzystaniem przede wszystkim transportu zbiorowego i alternatywnych środków komunikacji oraz z zastosowaniem rozwiązań pozwalających ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Do stworzenia w najbliższych latach takiego planu obligują każde miasto w Europie wytyczne Komisji Europejskiej.

Firma Blue Ocean Business Consulting z Warszawy na zlecenie Urzędu Miasta Mława prowadziła wśród mieszkańców Mławy badania ankietowe i konsultacje społeczne. Ankiety przeprowadzili w 400 gospodarstwach domowych, wśród ok. 1300 osób (badanie objęło wszystkie osiedla na terenie Mławy). Opracowany na ich podstawie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Mława” został udostępniony mieszkańcom do konsultacji – każdy mógł się z nim zapoznać i przekazać urzędowi swoje uwagi. Więcej o wynikach badań ankietowych można przeczytać na stronie http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/najczesciej-jezdzimy-autem-po-zakupy-piesi-chca-byc-bardziej-uprzywilejowani.html.

Nad projektem uchwały przyjmującej plan mobilności dyskutowały wszystkie komisje Rady Miasta Mława – każda z nich jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała dokument. Również jednogłośnie za przyjęciem dokumentu zagłosowali radni. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

KN / UMM