Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Poznaj małże, które strzegą jakości wody!

Krzysztof Napierski / 25 kwietnia 2019

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan ” Sp. z o.o. w Mławie zaprasza na dzień otwarty w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Padlewskiego 89. We wtorek 7 maja 2019 r. każdy będzie mógł zobaczyć, jak o czystość mławskiej wody dbają… małże!

Na zwiedzanie stacji zapraszamy w godz. 9.00-17.00. Zapisy grup szkolnych są przyjmowane do 30 kwietnia br. do godz. 15.00 pod numerem tel. 23 654 60 70.

Przypomnijmy, że w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Padlewskiego, w specjalistycznym zbiorniku zostało umieszczonych osiem małży z gatunku skójka zaostrzona (łac. Unio tumidus). Do każdego z tych osobników został „przytwierdzony” elektromagnes współpracujący z sondami pomiarowymi, które rejestrują stopień otwarcia muszli i ich naturalny biorytm, porównywalny do ludzkiego EKG. Nagłe zamknięcie się muszli tych organizmów będzie natychmiast informowało „WOD-KAN” o niekorzystnej zmianie parametrów wody pitnej.

Dzień otwarty SUW odbywa się w ramach kampanii "Nie lej wody" realizowanej przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan ” Sp. z o.o. w Mławie pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.

WOD-KAN, KN