Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Agnieszka Puzio-Dębska / 22 kwietnia 2015

Program Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 przyjęty Uchwałą NR XLIV/447/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014 r.