Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Agnieszka Puzio-Dębska / 30 listopada 2016

Program Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, przyjęty Uchwałą NR XI/134/2015
RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.