Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Agnieszka Puzio-Dębska / 30 listopada 2016

Program Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, przyjęty Uchwałą NR XXIV/298/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.