Przekaż 1 procent podatku mławskiej organizacji | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przekaż 1 procent podatku mławskiej organizacji

Agnieszka Puzio-Dębska / 15 lutego 2022

Strona Twój e-PIT, która służy do rozliczenia się z urzędem skarbowym, od dzisiaj 15 lutego 2022 r. zaczęła działać. Osoby, które czekają na zwrot podatku, wiedzą na jaki przelew z fiskusa mogą liczyć, inni poznają kwotę niedopłaty.

Możemy, a nawet powinniśmy przekazać swój 1 % podatku na ulubioną organizację pozarządową.  Namawiamy, zachęcamy do przekazania 1 procent podatku dla mławskiej organizacji pozarządowej posiadającej status pożytku publicznego.

Ponad 1/3 kwoty z 1% trafiła do pięciu pierwszych OPP z listy Ministerstwa Finansów (dane za 2020 r.). Jeżeli przekazywali Państwo 1 % innej organizacji, możecie w tym roku zmienić cel darowizny i wesprzeć jedno z mławskich stowarzyszeń, bo korzyści wydają się oczywiste.

Jeśli rozliczysz się w Mławie,  zostawisz swój podatek w naszym mieście, zostawiasz swój 1 % podatku w Mławie możesz liczyć na osobiste profity.

Twoje pieniądze z podatku samorząd przeznaczy m.in. na budowę placów zabaw, ulic, chodników, oświetlenia, obiektów sportowych,  otrzymasz dodatkowe punkty przy rekrutacji Twojego dziecka do przedszkola i Kartę Mławiaka, która uprawnia do bezpłatnych przejazdów Mławską Komunikacją Miejską oraz  zniżek u Partnerów . Więcej informacji w artykule dostępnym TUTAJ.

A jeżeli przekażesz swój 1% podatku na mławską organizację,  wesprzesz osoby chore, z niepełnosprawnością lub w trudnej sytuacji życiowej (które być może są Twoimi sąsiadami…), zajmują się działalnością charytatywną, dbają o środowisko, czy tężyznę fizyczną naszych dzieci, wspomagają rozwój, edukacji, oświaty,  kultury. Wystarczy tylko wybrać.

Jak rozliczyć 1 procent podatku 2021 w PIT za 2021 rok?

Jeżeli po raz pierwszy przekazujemy 1 proc. podatku to wybieramy z listy numer KRS tej OPP, której chcemy wesprzeć. Następnie wskazujemy cel szczegółowy (jeśli chcemy) i zaznaczamy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1 proc. podatku (jeśli chcemy). Ostatnim krokiem jest akceptacja i wysłanie naszego zeznania.
Z kolei gdy chcemy zmienić OPP to wybieramy opcję "Zmieniam organizację". Wybieramy z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1 proc. podatku. Wskazujemy cel szczegółowy (jeśli chcemy), a następnie zatwierdzamy zmianę. Akceptujemy i wysyłamy zeznanie.

Warto pamiętać, że usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od nas jeden procent podatku. Wybiera też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1 proc. Musi być spełniony jednak jeden warunek; OPP nie może stracić w międzyczasie uprawnienia do pobierania 1 proc. W przeciwnym razie system nie uwzględni jej w zeznaniu i zostawi puste pole.

W zeszłym roku dzięki Państwa lokalnej przynależności i chęci pozostawienia 1 % w Mławie, nasze organizację „otrzymały” od Państwa 117 899 zł. Ta kwota może być jeszcze większa i zależy TYLKO od nas samych, od szczerej chęci wsparcia organizacji działających w naszym mieście.

Jest to szczególnie ważne w bieżących roku. Dlaczego? Po wejściu w życiu przepisów „Nowego Ładu” eksperci pozarządowi szacują, że może zmniejszyć się możliwość otrzymania przez organizacje pożytku publicznego kwoty 1 % o co najmniej 1/5. Związane jest to z  podniesieniem progu dochodu wolnego od podatku dochodowego oraz zwolnieniem niektórych grup z opodatkowania (wcześniej młodzież do 26 r.ż. i obecnie znaczna grupa emerytów). Pomimo deklaracji rządu, że w 2022 OPP otrzymają środki z 1 proc. według starych zasad, czyli na podstawie rozliczenia podatku za 2021 r. dla wielu organizacji może być to spadek przychodów i możliwości prowadzenia działań pomocowych (np. dla organizacji które posiadają indywidualne subkonta dla podopiecznych).

Czas na przekazanie PIT-OP do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2022 roku.

Oto lista mławskich organizacji, którym można, warto i wręcz trzeba przekazać 1 %  Twojego podatku:

1. Klub Sportowy "Zawkrze Mława", organizacja założona w 2005 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000233382

2. Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława, organizacja założona w 1997 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000397777

3. Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie, organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: ochrona zdrowia, KRS: 0000191060

4. Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce", organizacja założona w 2002 r., Obszary działań organizacji: pomoc osobom z niepełnosprawnością, religia, KRS: 0000132887

5. Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber" w Mławie, organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000212842

6. Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”, organizacja założona w 2008 r., obszary działań organizacji: dokumentowanie, badanie i popularyzacja dokonań pontyfikatu JPII, fundowanie stypendiów zdolnym uczniom, KRS: 0000304427

7. Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka", organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: działania o charakterze charytatywnym, kulturalnym, wspierania inicjatyw lokalnych, KRS: 0000207398

8. Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym "Daj Szansę", organizacja założona w 1999 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, wsparcie osób z niepełnosprawnością, KRS: 0000343071

9. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie, organizacja założona w 2009 r., obszary działań organizacji: edukacja, wychowanie, KRS: 0000322850

10. Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności, organizacja założona w 1997 r., obszary działań organizacji: pomoc humanitarna, międzynarodowa, KRS: 0000164983

11. Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie, organizacja założona w 1976 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000046071

12. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, organizacja założona w 2003 r., obszary działań organizacji: kultura, sztuka, tradycja, KRS: 0000153378

Dodatkowo możemy przekazać 1% organizacjom pozarządowym, które w Mławie mają swoje oddziały, są to:

13. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława w rubryce "cel szczegółowy"  należy dopisać KH Mława,  KRS: 0000291419

14. - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym  w rubryce "cel szczegółowy"  należy dopisać - Koło w Mławie, KRS: 0000162757

Organizacje której chcemy przekazać 1% swojego podatku PIT możemy wyszukać dzięki wyszukiwarce  OPP dostępnej TUTAJ