Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta Mława

root@npc.pl / 02 stycznia 2008

WYDZIAŁ:  ORGANIZACYJNY

KARTA INFORMACYJNA PROCEDURY
Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta Mława

I. Wymagane wnioski
• Podanie, osobiście lub zgłoszenie telefoniczne

II. Opłaty
• brak

III. Miejsce złożenia dokumentów
• Urząd Miasta ul. Stary Rynek 19 – kancelaria urzędu

IV. Osoby do kontaktu
• Klaudia Mączewska – sekretarka
• nr pokoju 25
klaudia [dot] maczewskaatmlawa [dot] pl
• (023) 654-33-82 wew. 100, fax. 654-36-52

V. Termin i sposób załatwienia sprawy
• Zgodnie z zapisem

VI. Tryb odwoławczy
• brak

VII. Godziny pracy
poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00
wtorek - 8.00 - 18.00
• przyjęcia interesantów - poniedziałek 12.00-15.00

VIII. Podstawa Prawna
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
- Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia
25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Mława;
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacja zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 )

X. Uwagi
brak