Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert dotyczącym opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert dotyczącym opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych

Agnieszka Puzio-Dębska / 02 sierpnia 2019

OS.524.7.2019.AD

Przyznane dotacje w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2019 r., postanawia się udzielić na realizację zadania publicznego w ww. zakresie następującą dotację:

Oferent: Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: Opracowanie scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych
Kwota dotacji: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 01 sierpnia  2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych