Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2019 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2019 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 12 kwietnia 2019

ORG.524.2.2019.AD

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2019 r., postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2019 roku następujących dotacji:

Zadanie I - Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy

1.    Oferent: Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: Życie i twórczość Wojciecha Piechowskiego - publikacja
Przyznana kwota dotacji: 2 000,00 zł

2.    Oferent: Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Odbicia Mławy
Przyznana kwota dotacji: 6 000,00 zł

Zadanie II - Organizacja inicjatyw, przedsięwzięć, imprez, uroczystości przeprowadzanych dla mieszkańców Mławy na Estradzie w Parku Miejskim w następujące niedziele 2019 roku: 9 czerwca, 16 czerwca, 23 czerwca, 30 czerwca, 11 sierpnia, 8 września

3.    Oferent: Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: To co najpiękniejsze… - koncert muzyki klasycznej
Przyznana kwota dotacji: 1 000,00 zł

4.    Oferent: Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Noc Poetów 2019
Przyznana kwota dotacji: 4 000,00 zł

5.    Oferent: Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”
Zadanie: XI Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej
Przyznana kwota dotacji: 1 000,00 zł

6.    Oferent: Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”
Zadanie: Taniec pod Gwiazdami - taneczny piknik rodzinny
Przyznana kwota dotacji: 1 000,00 zł

Zadanie III - Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, między innymi zawartych w kalendarzu imprez na 2019 rok, a także przedsięwzięć związanych z ogłoszonym  Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wojciecha Piechowskiego

7.    Oferent: Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Zadanie: "Zabawy z krainy Kusego Janka - od XIX do XXI wieku" - muzyczne i ruchowe zabawy naszych pradziadków i folklor dziecięcy współcześnie
Przyznana kwota dotacji: 15 000,00 zł

8.    Oferent: Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Plener malarsko - fotograficzny poświęcony twórczości Wojciecha Piechowskiego
Przyznana kwota dotacji: 2 500,00 zł

9.    Oferent: Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: VII edycja konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej - Cybisowej
Przyznana kwota dotacji: 2 500,00 zł

10.    Oferent: Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”
Mławska Palma Wielkanocna - 12 edycja
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł

11.    Oferent: Fundacja Promocji i Rozwoju Tańca
Zadanie: Warsztaty tańców polskich w formie towarzyskiej
Przyznana kwota dotacji: 1 000,00 zł

12.    Oferent: Fundacja Nowoczesny Konin
Zadanie: "Znam zabytki mojego miasta! Kościół Farny Św. Trójcy w Mławie" - warsztaty architektury sakralnej miasta Mława dla dzieci
Przyznana kwota dotacji: 1 800,00 zł

13.    Oferent: Ratujmy Ratowo
Zadanie: Organizacja uroczystych obchodów utworzenia w Mławie II Szwadronu Mławskiego
IV Pułku Ułanów Zaniemeńskich
Przyznana kwota dotacji: 1 200,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2019 r.