Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

root@npc.pl / 06 maja 2009

Po posiedzeniu komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono na realizację zadań publicznych następujące dotacje:

w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2009r:

1. Rzymsko Katolicka Parafia Św. Jana Kantego
Zadanie: Festyn "U Kantego"
Kwota: 9 000 zł

2. Parafia Katolicka p.w. Świętej Rodziny
Zadanie: Koncert u Świętej Rodziny z okazji 580 lecia otrzymania praw miejskich przez Miasto Mława
Kwota: 9 000 zł

3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Opracowanie i wydanie drukiem publikacji "Zabytki mławskie"
Kwota: 3 000 zł

4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Cykl spotkań (szkoleń) z zakresu edukacji kulturalno - regionalnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych
1 200 zł

5. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Wydanie 5 tomików poezji
Kwota: 3 550 zł

6. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Mławska Kultura w latach 1999-2009 - publikacja
Kwota: 8 000 zł

7. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Wydanie kalendarza Mława 2010
5 000 zł

8. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Zadanie: Wydanie banknotów z okolicznościowym nadrukiem 70. rocznicy Bitwy Wrześniowej w 1939r. pod Mławą
Kwota: 2 500 zł

9. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Wydanie banknotów z okolicznościowym nadrukiem z okazji 580. rocznicy nadania praw miejskich Mławie
Kwota: 2 500 zł

10. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Zadanie: Wydanie mławskiej kroniki Archeologiczno - Numizmatycznej
Kwota: 2 000 zł

11. Rzymsko Katolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski
Zadanie: Mariacki Festyn Rodzinny
Kwota: 9 000 zł

12. Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego Euro-Inicjatywa
Zadanie: Wieczorek historyczny - Znam historię swojego regionu (70. rocznica bitwy)
Kwota: 2 000 zł

13 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: Udział mławskich harcerzy w Rajdzie Grunwaldzkim 2009 oraz Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim
Kwota: 2 000 zł

14. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: IV Pieszy Rajd Szlakami Obrońców Reduty Mławskiej
Kwota: 1 500 zł

15. Katolickie Stowarzyszenie "Serce za serce"
Zadanie: Folder "Niepełnosprawni w życiu kulturalnym miasta"
Kwota: 1 550 zł

16. Polski Klub Ekologiczny
Zadanie: VI edycja konkursu "EKOBRAZY" - przyroda Mławy i okolic w malarstwie pod hasłem "Mazowsze Północne pędzlem malowane - 2009"
Kwota: 4 500 zł

17. Stowarzyszenia Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
Zadanie: Opracowanie i wydanie drukiem publikacji "Sala Papieska w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - zeszyt nr 1)
Kwota: 4 200 zł

18. Stowarzyszenia Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
Zadanie: Cykl wykładów w Sali Papieskiej Jana Pawła II w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
Kwota: 2 000 zł

19. Stowarzyszenia Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
Zadanie: Drobne wydawnictwa promocyjne Stowarzyszenia "Pontyfikat Papieża Jana Pawła II" w Mławie
Kwota: 0 zł

20. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie
Zadanie: "Festyn u Świętej Rodziny"
Kwota: 2 000 zł

21. Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności
Zadanie: Przedsięwzięcie edukacyjne "Z tradycją w przyszłość": Porusz umysł" - międzyszkolny konkurs dla uczniów klas II i III szkół podstawowych, warsztaty plastyczne "Portret Mławy" dla dzieci sześcioletnich
Kwota: 1 500 zł

22. Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności
Zadanie: Konkurs - Primus Inter Pares IV - najlepszy wśród równych
Kwota: 2 500 zł

23. Klub Seniora "Pogodny Uśmiech"
Zadanie: Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej "Bitwa pod Mławą 1939"
5 000 zł

24. Klub Seniora "Pogodny Uśmiech"
Zadanie: "Pamięci Mławskich artystów" - koncert SBB z okazji 580 lecia Miasta Mławy
Kwota: 0 zł

25. Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie, ul. Piekiełko 66
Zadanie: Festyn integracyjny
Kwota: 1 500 zł

26. Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza
Zadanie: Dni Mławy szlakiem kolejki turystycznej
Kwota: 5 000 zł

27. Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia, Profilaktyki Uzależnień EXODUS
Zadanie: Uczczenie 70. rocznicy Bitwy pod Mławą
Kwota: 0 zł