Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2009 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2009 r.

root@npc.pl / 06 maja 2009

Po posiedzeniu komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono na realizację zadań publicznych następujące dotacje:

w zakresie upowszechniania turystyki w 2009 roku:

1. Uczniowski Klub Sportowy "Sprinter"
Zadanie: Wiosenny Rajd Rowerowy
Kwota: 650 zł

2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Organizacja i przeprowadzenie rajdu rowerowego "Szlakami Września 39r.
Kwota: 570 zł

3. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła – Mława
Zadanie: Promocja Mławy na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Niewidomych i Słabowidzących w Gostyniu
Kwota: 5 080 zł

4. Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie
Zadanie: Wyjazd szkoleniowo - wypoczynkowy członków Szkolnych Kół PCK do Tarczyn
Kwota: 1 500 zł

5. Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych "Amazonki"
Zadanie: Promocja Mławy podczas zjazdu Amazonek
Kwota: 1 000 zł

6. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: Cykl rajdów turystyczno – krajoznawczych
Kwota: 1 500 zł

7. UKS Batory - Dwójka
Zadanie: Organizacja rajdu rowerowego i konkursu tematycznego - NATURA 2000 w okolicach Mławy
Kwota: 1 200 zł

8. UKS Batory - Dwójka
Zadanie: Wydanie folderu z wyznaczeniem trasy rowerowej po części obszaru NATURA 2000 "Doliny Wkry i Mławki" leżącego w sąsiedztwie miasta Mława
Kwota: 1 000 zł

9. Klub Seniora "Pogodny Uśmiech"
Zadanie: Promowanie miasta Mławy podczas wyjazdu na Westerplatte
Kwota: 1 000 zł

10. Fundacja Wspierania Sportu Extremalnego Sports
Zadanie: Szlak Turystyczny dookoła Zalewu Mławskiego
Kwota: 0 zł