Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 29 lutego 2012

Po posiedzeniu komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 lutego 2012 r. zostały udzielone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku następujące dotacje:

Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

 

1. Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława
Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych
i młodzieżowych MKS Mławianka Mława w 2012 roku
Kwota dotacji - 137 00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy zł)

2. Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadnie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców, piłki ręcznej dziewcząt, piłki koszykowej chłopców, lekkiej atletyki. Udział w zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego
Kwota dotacji – 99 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł)

3. Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: Ogólnopolski Turniej koszykówki chłopców ZAWKRZE CUP 2012
Kwota dotacji – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset zł)

4. Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: VI Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
Kwota dotacji – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset zł)

5. Uczniowski Klub Judo "Siódemka"
Zadanie: Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka
Kwota dotacji – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset zł)

6. Uczniowski Klub Judo "Siódemka"
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezenatcji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym
Kwota dotacji – 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset zł)

7. Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Uczestnictwo w zawodach rangi wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej członków Klubu Pływackiego Płetwal Mława
Kwota dotacji – 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł)

8. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława
Zadanie: "Piłka nożna - moja pasja"
Kwota dotacji – 500 zł (słownie: pięćset zł)

9. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława
Zadanie: III Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej "Rekiny Futbolu 2012"
Kwota dotacji – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset zł)

10. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Zadanie: Udział w półfinałach i finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Kwota dotacji – 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł)

11. Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca"
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezenatcji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym
Kwota dotacji – 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł)

12. Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca"
Zadanie: Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego "X MŁAWA OPEN", Grand Prix Polski, Jubileusz X-lecia tańca towarzyskiego w Mławie
Kwota dotacji – 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł)

13. Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber"
Zadanie: Szkolenie i rywalizacja sportowa młodzieży w strzelectwie sportowym
Kwota dotacji – 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł)

14. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "TEMPO" Mława
Zadanie: Trailhalfmarathon
Kwota dotacji – 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł)

Podstawa prawna - Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza ds współpracy z organizacjami pozarządowymi