Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowyc | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowyc

root@npc.pl / 06 maja 2009

Po posiedzeniu komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono na realizację zadań publicznych następujące dotacje:

w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane źródeł zewnętrznych

1. Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: V Ogólnopolski Turniej Otwarcia Sezonu Piłki Ręcznej Dziewcząt
Kwota: 2 300 zł

2. UKS Batory Dwójka
Zadanie: Wydanie przewodnika po sieci NATURA 2000 okolic Mławy
Kwota: 0 zł

3. Fundacja Wspierania Sportu Extremalnego Sports
Zadanie: Rolki Rajd
Kwota: 2 700 zł

4. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu się
Zadanie: Punkt Profilaktyczno - Terapeutyczny dla 40-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Osiedla Zacisze w Mławie
Kwota: 10 900 zł