Rejestr Instytucji Kultury | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator urzędowy BIP

Rejestr Instytucji Kultury

Milena Kowalczyk / 13 lutego 2013

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania zawartych  w nim danych

 Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu  prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. Nr 189) z dniem 21.05.2012r. organizator instytucji kultury został zobowiązany do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w formie elektronicznej.

Rejestr prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19 dla następujących instytucji kultury:

  1. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
  2. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie
  3. Miejskiego Domu Kultury w Mławie

Dodatkowo, dla każdej instytucji kultury odrębnie prowadzona jest w postaci elektronicznej księga rejestrowa.

 Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

  • otwarty dostęp do rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej – na wniosek.

Udostępnianie danych za pośrednictwem BIP odbywa się bezpłatnie.

Wydanie odpisu jest odpłatne. Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).