Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Agnieszka Puzio-Dębska / 15 maja 2023

Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława odbędzie się w terminie od 15.05.2023 r. - 17.05.2023 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział dwie szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie przy ul. Granicznej 39 i Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie przy ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 5. 

Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z załącznikami należy złożyć do sekretariatu wybranej szkoły w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie od 15.05.2023 r. od godz. 8:00 do 17.05.2023 r. do godz. 15:00. 

Wnioski złożone po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do klas I na rok szkolny 2023/2024 dostępne są pod adresem: https://bip.mlawa.pl/artykul/zasady-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-miasto-mlawa-w-roku