Rozpoczęła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rozpoczęła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Elżbieta Zembrzuska / 01 marca 2023

Rozpoczęła się zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów od mieszkańców miasta. W ramach tej zbiórki od właścicieli nieruchomości zostaną odebrane meble i inne odpady wielkogabarytowe (zniszczone, bezużyteczne meble, przedmioty gospodarstwa domowego) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie odebrany pod warunkiem, że będzie kompletny. W ramach zbiórki mobilnej nie będą odbierane żadne inne frakcje odpadów – prosimy nie wystawiać  do odbioru opon, części samochodowych, odpadów remontowo – budowlanych (np. elementów „białego montażu”) itp.

Zbiórka z budynków jednorodzinnych odbędzie się w okresie od 1 do 16 marca, z budynków wielolokalowych odpady wielkogabarytowe będą odbierane od 25 do 30 marca.

Odpady należy przygotować i wystawić w miejscu zbierania odpadów (budynki wielolokalowe) lub przed posesję (budynki jednorodzinne) w dniu odbioru, przed godziną 6.00 rano. Inaczej – nie zostaną odebrane.

Kolejna zbiórka mobilna mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości planowana jest we wrześniu 2023. roku.

Poza terminami zbiórki te frakcje wysegregowanych odpadów właściciel nieruchomości może przekazać bezpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz Miasta Mława do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego pod adresem: ul. Płocka 102, 06-500 Mława. PSZOK dostępny jest w poniedziałki i środy w godzinach 7.00- 15.00, piątki w godzinach 10.00-18.00 oraz  w soboty  w godzinach 800 – 1200(z wyjątkiem świąt). Kontakt telefoniczny do PSZOK pod numerem: 504 232 251.

Przed przekazaniem odpadów w PSZOK  trzeba się wykazać uprawnieniami do korzystania z PSZOK – obsługa poprosi o  okazanie dowodu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (potwierdzenia wniesienia opłaty w przypadku budynku jednorodzinnego albo  aktualnego naliczenia opłat eksploatacyjnych (czynszu) od Spółdzielni/zarządcy w przypadku budynku wielolokalowego).

 

Poniżej – harmonogramy zbiórki do pobrania.