Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Agnieszka Puzio-Dębska / 27 kwietnia 2012

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 r., Burmistrz Miasta Mława postanowił udzielić dotacje na realizację zadań publicznych w ramach następujących konkursów:

  • na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych
  • na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2012 roku
  • na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2012 r.
  • na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym w 2012 r.
  • polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2012 roku

W załączeniu Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w otwartych konkurach ofert.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie zaktualizowanego kosztorysu oraz harmonogramu, które będą załącznikami do przygotowywanej umowy, według wzorów opublikowanych na stronie www.mlawa.pl - zakładka organizacje pozarządowe, prawo i dokumenty oraz przedłożenie ich w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja br. w Wydziale Promocji ul. Padlewskiego 13.

Kontakt: Agnieszka Puzio Dębska, e-mail: agnieszka [dot] puzioatmlawa [dot] pl, Monika Kucka, e-mail: monika [dot] kuckaatmlawa [dot] pl, tel. 236545680.