Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2021 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2021 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 07 maja 2021

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym oferentom:

1.    Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Almanach 2020, Mławska kultura w latach 1999 - 2020 - publikacja
Kwota przyznanej dotacji: 6 000,00 zł

2.    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Mława w latach 1945 - 1957. Życie polityczne, kulturalne i społeczne - publikacja
Kwota przyznanej dotacji: 3 000,00 zł

3.    Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie, ul. Padlewskiego 15
Zadanie: Obchody 140 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie - publikacja
Kwota przyznanej dotacji: 15 000,00 zł

4.    Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława
Zadanie: „Odkrywamy ślady historii Mławian” - Zofia Orlicka - sanitariuszka z powstania warszawskiego – publikacja
Kwota przyznanej dotacji: 4 500,00 zł

5.    Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława
Zadanie: Folder oraz film „Historia przedwojennej Mławy - kultura i obyczaje mieszkańców w prezentacji GRH LC Mława"
Kwota przyznanej dotacji: 2 000,00 zł

6.    Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: IX edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudnickiej - Cybisowej
Kwota przyznanej dotacji: 3 300,00 zł

7.    Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej
Zadanie: Koncerty im. Tekli Bądarzewskiej
Kwota przyznanej dotacji: 3 200,00 zł

8.    Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "NDM"
Zadanie: Nasze zabytki inaczej!
Kwota przyznanej dotacji: 900,00 zł

9.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Zadanie: „Mława - moje miasto” - teatrzyk kukiełkowy dla grup przedszkolnych z Mławy
Kwota przyznanej dotacji: 3 700,00 zł

10.    Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława
Zadanie: „Miejsca historyczne Mławy oraz patroni mławskich ulic - bohaterowie znani i nieznani”
Kwota przyznanej dotacji: 2 000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie  ogłoszenia wyników  w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2021 r.