Spotkania warsztatowe "Ku wolności” dla mławskiej młodzieży | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Spotkania warsztatowe "Ku wolności” dla mławskiej młodzieży

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 czerwca 2024

13 czerwca 2024 r. w sali kina Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbyły się trzy spotkania w formie warsztatowej połączone z muzyką rap. Podczas koncertów wystąpił zespół „Wyrwani z Niewoli”, a dedykowane były młodzieży klas od szóstej do ósmej szkół prowadzonych przez Miasto Mława. Program pod tytułem „Ku wolności” poświęcony był zdrowiu psychicznemu, jego przesłanie to poprawa funkcjonowania społecznego nastolatków wśród rówieśników, zwiększanie świadomości młodzieży  o szkodach zdrowotnych i społecznych wynikających 
z używania substancji psychoaktywnych, w tym zmniejszenie skali zjawiska ich używania. 

Warsztaty połączone z koncertem,  dobór metod i środków wyrazu przy przekazywaniu treści oraz wspólne z młodzieżą wykonywanie tekstów do muzyki złożyły się na  świetny  kontakt uczniów z wykonawcami. Młodzi odbiorcy otworzyli się na główny sens spotkania i wyjątkowo aktywne w nim uczestniczyli. 

Nastolatkowie poproszeni o wyrażenie swojego zdania - co najbardziej ich poruszyło, podeszli do sprawy zaskakująco odpowiedzialnie i odważnie, zabierając głos na forum wprost ze sceny do zgromadzonych rówieśników i nauczycieli, wyrażając swoje zdanie nacechowane emocjami. Wypowiedzi młodzieży były wyjątkowo dojrzałe i poparte często własnymi doświadczeniami. Również nauczyciele zgromadzeni na koncercie, warsztatach wyrazili na zakończenie bardzo pozytywne opinie o potrzebie ich organizacji.

Zadanie zrealizowano w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława  na lata 2024-2025.

EŚ/ OS