Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Spotkanie szkoleniowe oraz wyborcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Agnieszka Puzio-Dębska / 18 listopada 2019

Burmistrz Miasta Mława zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie szkoleniowe oraz wyborcze na członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, które odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16:15 w sali ślubów w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Sienkiewicza 1.

W imieniu Fundacji Fundusz Współpracy, prowadzącej Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, obejmujący swymi działaniami subregion ciechanowski zapraszamy do udziału w szkoleniu „Księgowość w organizacjach pozarządowych”. Szkolenie poprowadzi Pani Aldona Olszewska właścicielka biura rachunkowego, która w codziennej pracy rozlicza księgowość stowarzyszeniom.

W trakcie spotkania zostaną przeprowadzone wybory 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Mławskiej Rady  Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.
Rada Działalności Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, w skład którego wejdą przedstawiciele wskazani przed Burmistrza Miasta Mława (3 osoby),  przedstawiciele Rady Miasta Mława (3 osoby) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (6 osób). Każda organizacja pozarządowa może zgłosić kandydata na członka Rady w następujących obszarach działania - kultura i dziedzictwo narodowe, sport, edukacja, ratownictwo, ekologia, pomoc społeczna, kombatanci.
Informacja o procedurze wyboru przedstawicieli w załączeniu poniżej.