Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stacja Naukowa im. Stanisława Herbsta w Mławie

root@npc.pl / 03 lipca 2007

Stacja Naukowa im. Stanisława Herbsta w Mławie zakończyła swoją działalność z dniem 31 grudnia 2017 roku.

Prowadziła działalność badawczą i popularyzatorską Stacja Naukowa im. Stanisława Herbsta od 1968 roku. 

Zadaniem Stacji było gromadzenie ludzi o zainteresowaniach naukowych, prowadzenie seminarium doktoranckiego, organizowanie biblioteki naukowej, comiesięcznych spotkań z ludźmi nauki i kultury oraz utworzenie periodyku naukowego.

Stacja istniała do czasu reformy administracyjnej w 1975 r.

Ponownie została powołana do życia w 1996 r.

Pod szyldem Stacji Naukowej w ciągu kilku lat zostało wydanych kilkanaście książek.