Strefa Płatnego Parkowania w Mławie | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Strefa Płatnego Parkowania w Mławie

Monika Kucka / 12 stycznia 2022

Obszar SPP:

 • ul. Stary Rynek po obu stronach wraz z parkingiem przy ratuszu,
 • ul. Spichrzowa po stronie północnej na odcinku od ul. Długiej do wjazdu na teren osiedla,
 • ul. Długa po obu stronach na odcinkach od ulic Wyspiańskiego i Spichrzowej do końca zatoczek postojowych,
 • ul. 3 Maja po obu stronach,
 • ul. Żeromskiego po stronie parku miejskiego oraz po stronie wschodniej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Żwirki,
 • ul. Chrobrego po obu stronach,
 • ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku po lewej stronie od ul. Żeromskiego do ul. Henryka Sienkiewicza,
 • ul. Reymonta po obu stronach z wyłączeniem miejsc postojowych dla taksówek,
 • ul. Płocka na odcinku po obu stronach do skrzyżowania z ul. Szewską.

 

Czas funkcjonowania:

Od poniedziałku do piątku – w godz. od 1000 do 1800

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Opłaty:

 1. za pierwsze pół godziny postoju 1,00zł,
 2. za pierwszą godzinę postoju 2,00zł,
 3. za drugą godzinę postoju 2,30zł,
 4. za trzecią godzinę postoju 2,50zł,
 5. za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 1,50zł,
 6. za kartę abonamentową parkingową miesięczną 70,00 zł, z możliwością wykupienia wielokrotności karty na jednym blankiecie.
 7. za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobę:
  - karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna comiesięcznie 250,00zł,
  - karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna jednorazowo 1200,00zł,
  - karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna comiesięcznie 200,00zł,
  - karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna jednorazowo 1800,00zł,
 8. za parkowanie pojazdów będących własnością osób zamieszkałych w obszarze SPP, parkujących na ulicy, przy której są zameldowani:
  - karta abonamentowa parkingowa miesięczna 15,00zł,
  - karta abonamentowa parkingowa roczna 150,00zł.
 9. opłata za parkowanie pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony w miejscach gdzie zezwalają na to przepisy ruchu drogowego, ustalana jako iloczyn ilości zajętych miejsc i stawek opłat, o których mowa w ust. 1.
 10. opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP wniesiona w terminie 7 dni od daty nieopłaconego postoju wynosi 40 zł, a po tym terminie 100 złotych.

 

Płatności mobilne:

Należność za postój w Strefie Płatnego Parkowania można regulować przy użyciu telefonu komórkowego, korzystając z aplikacji SkyCash. Instrukcja wykorzystania aplikacji dostępna jest w załączniku oraz na stronie www.skycash.com

W przypadku wnoszenia opłaty poprzez system płatności mobilnych należy informację w postaci nalepki, otrzymanej w biurze SPP, umieścić wewnątrz pojazdu, na przedniej szybie, po prawej stronie (po stronie pasażera) tuż nad winietą zawierającą numer rejestracyjny pojazdu.

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania:

Budynek Dworca Stacja Mława (1 piętro)
Aleja Świętego Wojciecha 15
06-500 Mława

tel. 23 654 55 09

Adres e-mail: bsppatmpdm [dot] mlawa [dot] pl (bspp[at]mpdm[dot]mlawa[dot]pl)

Biuro czynne:

 • poniedziałek 900 do 1700
 • od wtorku do piątku 800 do 1600