Stypendia burmistrza dla uzdolnionych uczniów i studentów | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stypendia burmistrza dla uzdolnionych uczniów i studentów

root@npc.pl / 03 października 2016

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek - w załączeniu
Załączniki - nieobowiązkowe, dokumentujące potwierdzające dokonania

II. OPŁATY

Opłaty nie pobiera się

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 18.00

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Organizacyjny, pok. 36

IV. OSOBY DO KONTAKTU

Agnieszka Puzio Dębska, pokój 36, tel. 23 654 64 33, fax: 23 654 36 52; e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wnioski należy składać do 31 października każdego roku

Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie – stypendia są przyznawane w nowym roku budżetowym, po uchwaleniu budżetu miasta.

Sposób załatwienia - osoby, którym Burmistrz Miasta Mława przyzna stypendium, zawiadamiane są pisemnie.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie podlega

VII. PODSTAWA PRAWNA

UCHWAŁA Nr XXII/278/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów