Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Szkoły i placówki niepubliczne – wpis do ewidencji

root@npc.pl / 10 grudnia 2007

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgłoszenie do ewidencji powinno być zgodne z art. 82 ustawy o systemie oświaty

OPŁATY – bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Oświaty , Kultury i Sportu , pokój 28

OSOBY DO KONTAKTU
Elżbieta Borkowska – głowny specjalista ds. oświaty i szkolnictwa, pokój 7, tel. 023 654 33 82 w. 105, fax: 023 654 3632
e-mail: elzbieta [dot] borkowskaatmlawa [dot] pl

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Termin ustawowy-

Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie – 30 dni

Sposób załatwienia- zaświadczenie o wpisie do ewidencji


TRYB ODWOŁAWCZY
odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława.

PODSTAWA PRAWNA
ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)