Trwa weryfikacja projektów złożonych do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Trwa weryfikacja projektów złożonych do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Agnieszka Puzio-Dębska / 12 czerwca 2017

W przewidzianym na złożenie wniosków czasie do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wpłynęło 6 propozycji projektów. Jeden został wycofany na pisemną prośbę wnioskodawców. Pozostałe wnioski sprawdzane są pod kątem pod względem formalno – prawnym, wnioskodawcom zostaną przekazane informacje dotyczące konieczności ewentualnego uzupełnienia braków w złożonych projektach.

Zgodnie z harmonogramem budżetu obywatelskiego od 1 czerwca do 11 sierpnia trwa sprawdzenie projektów pod względem formalno – prawnym. Weryfikowane jest między innymi czy proponowane zadanie jest zgodne z dokumentami dotyczącymi planowania przestrzennego, czy nieruchomość na której ma być realizowane proponowane zadanie stanowi własność Miasta Mława, czy nie jest przeznaczona na inny cel, czy realizacja proponowanego zadania stanowi przeszkodę w realizacji innych zadań realizowanych lub planowanych do realizacji przez Miasto, czy projekt jest ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Przy analizie kosztorysu weryfikowane jest właściwe oszacowanie kosztów, czy projekt będzie generował na przyszłe lata koszty związane z utrzymaniem, konserwacją itp. i czy nie są one niewspółmiernie wysokie w stosunku do jego efektywności.

Pracownicy urzędu po weryfikacji propozycji przekażą wnioskodawcom informację dotyczącą konieczności ewentualnego uzupełnienia braków w złożonych projektach.

16 sierpnia 2017 r. na stronie www.mlawa.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu ogłoszona zostanie lista projektów zakwalifikowanych do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego

Poniżej informacja na temat złożonych projektów wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji.

Mławskie Mini Tężnie Solankowe - w obronie naszego zdrowia (w mławskim parku oraz przy ul. Przyrynek)

Projekt ma na celu budowę mini tężni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Solanka jest naturalnym surowcem posiadającym właściwości lecznicze, przyczynia się do leczenia zapalenia oskrzeli, nieżytu gardła, nadciśnienia, chorób zawodowych, nerwic, usuwanie toksyn, poprawa samopoczucia etc. Mini tężnia składa się z drewnianej konstrukcji wyłożonej witkami brzozy lub tarniny w otoczeniu aerozolu bogatego w mikroelementy. Wskazano dwie lokalizacje usytuowania - mławski park oraz ul. Przyrynek (osiedle Wólka).

Szacunkowy koszt realizacji - 253.000 zł

Modernizacja kortów tenisowych na stadionie miejskim w Mławie przy ul. Kopernika 38

Modernizacja kortów wpisuje się z strategię działań budowy sportowych miejsc. W ramach realizacji przewiduje się zerwanie istniejącej nawierzchni i położenie na niej nowej syntetycznej (np. akrylowej), w miejsce starych ścianek sugeruje się postawienie nowych, które umożliwią prowadzenie zajęć. Odbiorcami zadania będą zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli mieszkańcy.

Szacunkowy koszt realizacji - 300.000 zł

Młyn - Twoje eko miejsce z młodzieńczych lat (zagospodarowanie terenu wraz z budową nawierzchni i skweru przy ul. Mickiewicza)

Projekt dotyczy zagospodarowania miejsca po byłym młynie przy ul. Mickiewicza, na Osiedlu Wólka. Zakłada zabezpieczenie miejsca przed dalszą dewastacją, zagospodarowanie terenu wokół niego, wraz z budową nawierzchni z kostki brukowej oraz budową skweru przy ul. Mickiewicza. W ramach realizacji zadania przewiduje się zabicie deskami otworów okiennych oraz wejść, umieszczenie tabliczek o zakazie wstępu, dla terenu oraz skweru - wytępienie chwastów, uprzątniecie terenu, wytyczenie alejek, miejsc przeznaczonych na roślinność, ułożenie kostki brukowej, zamontowanie ławek wraz z małą architekturą.

Szacunkowy koszt realizacji - 162.500 zł

Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku - ścieżki zdrowia wraz z toaletą parkową

Projekt przewiduje wybudowanie 3 miejsc rekreacji i odpoczynku na powietrzu w śródmieściu - przy ul. Płockiej, u zbiegu ulic Płocka i Zduńska, ul. Chrobrego oraz kontenerowej toalety w parku miejskim. Kompleks ma być rozproszoną osiedlową siłownią. Przewiduje się zamontowanie w trzech lokalizacjach do 5 różnych urządzeń do ćwiczeń fitness, co będzie zachęcało do spaceru, tworząc miniścieżkę zdrowia. Na każdej wyspie znajdzie się również strefa odpoczynku z ławkami do posiedzenia.

Szacunkowy koszt realizacji - 300.000 zł

Zakątek zabawy (na osiedlu Zachodnim - OKM)

Zakątek zabawy przewidziany jest jako miejsce spotkań mieszkańców. W ramach projektu przewiduje się budowę siłowni, placu zabaw dla dzieci, boiska do piłki plażowej o wymiarach 22x11m oraz bio budki ze świeżymi sokami i przysmakami.

Szacunkowy koszt realizacji - 200.000 zł