Uchwała nr 11/2017 Zgormadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalania Ścieków "Wodk-Kan" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie z dnia 23 czerwca 2017 r | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała nr 11/2017 Zgormadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalania Ścieków "Wodk-Kan" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie z dnia 23 czerwca 2017 r

Lidia Gniadek / 10 lipca 2017

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie