Uchwała Nr L/632/2023 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała Nr L/632/2023 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat.

Elżbieta Zembrzuska / 29 maja 2023

Tańsze śmieci! 1 lipca 2023 r. wejdzie  w życie uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat podjęta przez Radę 24 kwietnia br. - stawka opłaty za śmieci będzie o 2 zł niższa  i wyniesie 10,50 zł za 1m3 zużytej wody. W związku z obniżką stawki nie ma potrzeby składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości dostanie zawiadomienie z Urzędu Miasta z wyliczoną nową kwotą opłaty za śmieci. Pamiętajmy! do 30 czerwca płacimy tak, jak dotychczas - wg stawki 12,50 zł za 1 m3 zużytej wody. Za lipiec 2023 i kolejne miesiące - płacimy taniej.