Uchwała Nr LIX/772/2024 Rady Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała Nr LIX/772/2024 Rady Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat.

Elżbieta Zembrzuska / 12 marca 2024

Od 1 kwietnia 2024 r. śmieci tańsze o 14%! Będziemy płacić po 9,00 zł za 1 m3 zużytej wody (za okres do 31 marca br. obowiązuje stawka 10,50 zł za 1 m3 zużytej wody). W związku z obniżeniem stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji o wysokości opłaty – pracownicy Urzędu Miasta przygotują zawiadomienia o wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości  z wyliczoną nową kwotą  opłaty za śmieci.

Zmienia się także stawka opłaty podwyższonej za śmieci -  od 1 kwietnia br. będzie obowiązywała w kwocie 18,00zł/1 m3 zużytej wody. Stawka opłaty podwyższonej ma zastosowanie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała Nr LIX/772/2024 Rady Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2024 r., poz.1753) poniżej – do pobrania.