Uchwała Nr XLII/561/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 września 2022 r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała Nr XLII/561/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 września 2022 r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Elżbieta Zembrzuska / 18 października 2022