UCHWAŁA Nr XLIV/443/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

UCHWAŁA Nr XLIV/443/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r.

Przemysław Więckiewicz / 07 listopada 2014

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie wykorzystania środków z Funduszu Spójności przyznanych na dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”