Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała Nr XLIV/445/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/140/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Anna Kędzierska / 28 października 2014