UCHWAŁA Nr XXXI/360/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 02 czerwca 2017r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

UCHWAŁA Nr XXXI/360/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 02 czerwca 2017r.

Mariusz Łazicki / 09 czerwca 2017

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Miasta Mława