Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

UCHWAŁA Nr XXXIX/473/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 lutego 2018r.

Milena Klimek / 01 marca 2018

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych oznaczonych w ewidencji gruntów m. Mławy jako działki nr nr 1579/22, 1579/24, 1579/26, 1721/1, 1721/2, 1721/3, 1721/4, 1721/5, 1721/6 o łącznej powierzchni 0,3059 ha oraz przeniesienie prawa samoistnego posiadania nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr 1579/16, 1579/27, 1579/28, 1721/7, 1721/8 o łącznej powierzchni 0,1095 ha. Nieruchomości są położone w rejonie ul. LG Electronics