Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

UCHWAŁA Nr XXXIX/476/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 lutego 2018r.

Milena Klimek / 01 marca 2018

w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów m. Mławy jako działki nr nr 565, 1566, 1563