Viernheim nowym miastem partnerskim Mławy | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Viernheim nowym miastem partnerskim Mławy

Magdalena Grzywacz / 05 września 2019

Burmistrzowie Matthias Baaß i Sławomir Kowalewski podpisali umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Viernheim (Niemcy, Hesja) i miastem Mława.

Do podpisania tego aktu doszło 31 sierpnia 2019 roku w ratuszu w Viernheim. Poprzedziło je uroczyste wciągnięcie flag Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej na maszty oraz odegranie hymnów. – Jednogłośnie podjętą uchwałą mieszkańcy Viernheim oznajmiają, że chcą pójść drogą pokojowego współżycia, kooperacji, solidarności w demokratycznej Europejskiej Unii, przeciwko nacjonalistycznym tendencjom w wielu częściach Europy, dla dobra obydwu miast, chcą kooperować z Miastem Mława – powiedział Matthias Baaß. Mławscy radni także przyjęli stosowną uchwałę na sesji 23 maja br., wyrażając – także jednogłośnie – wolę obywateli naszego miasta na zawiązanie stosunków partnerskich z niemieckim miastem Viernheim.

Burmistrz Sławomir Kowalewski podkreślił, że pokój, przyszłość oraz współpraca między narodami są dziś najważniejsze, dlatego tak istotne jest porozumienie podpisane między Mławą a Viernheim. Pogratulował niemieckim partnerom wspaniałych reprezentantów i wręczył wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta – Lechem Prejsem, Certyfikaty Budowniczych Pokoju Matthiasowi Baaß’owi, Norbertowi Schübelerowi oraz Stephanowi Schneiderowi – uczestniczącym w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej w Mławie 23 sierpnia br.

Każdy przedstawiciel miast Viernheim i Mławy, który zabierał głos przed uroczystym podpisaniem umowy partnerskiej, odnosił się do przeszłości. - Relacje polsko-niemieckie mają długą i dość skomplikowaną historię – przyznał Lech Prejs. Zaznaczył jednak, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się zupełnie nowe możliwości współpracy i nawiązania przyjacielskich relacji.

Z kolei burmistrz Viernheim w swym wystąpieniu nawiązał do bolesnej rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą. - Patrząc na historycznie bardzo obciążone stosunki między Niemcami a Polakami, partnerstwo między miastami, a nawet przyjazne stosunki z obywatelami tak bardzo przez historię naznaczonego miasta, jakim jest Mława, nie są dziś niczym oczywistym – powiedział. Wspominał swoje wrażenia z kolejnych wizyt w Mławie i konkludował: - My, urodzeni po 1945 roku Niemcy, ponosimy odpowiedzialność za stawianie czoła przeszłości. Musimy zatroszczyć się o to, aby nigdy więcej z niemieckiej ziemi nie wyszła wojna oraz poniżająca i wyniszczająca ludzi polityka. Chcemy być narodem, który jest dobrym sąsiadem.

Jego wypowiedziane po polsku słowa: „Drogi Sławku, drogi panie Prejs, drodzy członkowie Rady Miasta Mława i delegacji. Dużo zawdzięczamy tobie Sławku i wam wszystkim, waszemu nastawieniu do Europy, Niemiec i Vierheim. Cieszę się bardzo, że mogę dzielić ten dzień z wami. Niech żyje nasze partnerstwo między miastami, niech żyje przyjaźń niemiecko-polska!”, spotkało się z żywiołowym przyjęciem - i Polaków, i Niemców.

- Chcemy być razem – powiedział burmistrz Mławy. - Spotkaliśmy się, bo mamy cel: dobrze budować przyszłość, nasz wspólny dom - Europę. Aby zrealizować ten plan, musimy przyszłość oprzeć na historii. Widzimy, że wy, w Viernheim przypominacie historię, przekazujecie ją młodym ludziom. My też to robimy, ale równocześnie pamiętamy, że najważniejsze  jest to, co będzie jutro. Dla nas wszystkich tu obecnych, ale przede dla młodego pokolenia obywateli Europy – mówił Sławomir Kowalewski, a następnie zachęcił wszystkich do powstania i zawiązania łańcucha przyjaźnie splecionych rąk i przekazania sobie wzajemnie dobrych uczuć.

Norbert Schübeler - Przewodniczący Rady Miasta Viernheim - podkreślił otwartość i konieczność budowy relacji w oparciu o bezpośrednie relacje, które wymagają pielęgnacji. Kontynuując tę myśl, burmistrz Sławomir Kowalewski wręczył niemieckim przyjaciołom witraż wykonany przez mławską artystkę – Anię Baran, przedstawiający rośliny symbolizujące przyjaźń, którą trzeba pielęgnować, o którą trzeba dbać.

Prawdziwą niespodzianką dla wszystkich zebranych 31 sierpnia 2019 roku w sali obrad Rady Miasta Vierheim było pojawienie się najbardziej popularnego Niemca w Polsce. Jako świadka zawarcia porozumienia między miastami, obywatele Viernheim zaprosili Steffena Möllera, który w swobodny, elegancki sposób poprowadził całą uroczystość.

Mława i Vierheim liczą na rozwój partnerstwa w zakresie współpracy młodzieży, wymiany sportowej i działań kulturalnych. Chcą wzajemnie korzystać ze swoich doświadczeń na szczeblu administracji publicznej, wspierania turystyki i budowania dobrej współpracy gospodarczej.

Członkowie mławskiej delegacji już rozpoczęli wstępne rozmowy ze stroną niemiecką. Liczymy, że wkrótce wszyscy będziemy mogli cieszyć się pierwszymi owocami nowej współpracy.

Magdalena Grzywacz/ KSM