Widzisz bezdomnych – reaguj! | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Widzisz bezdomnych – reaguj!

Magdalena Grzywacz / 20 stycznia 2022

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Mławie codziennie patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne: pustostany, klatki schodowe, ogrody działkowe. Ale każdy z nas powinien być czujny, bo każdy z nas może realnie pomóc!

W okresie jesienno-zimowym straż miejska odwiedza newralgiczne adresy codziennie, w tym sezonie interweniowała sześciokrotnie. Tylko w jednym przypadku osoba bezdomna wyraziła zgodę na przewiezienie do ośrodka dla bezdomnych w Miączynie i pobyt w nim. W pozostałych sytuacjach osoby bezdomne odmówiły przyjęcia pomocy oferowanej przez funkcjonariuszy. Zostały poinformowane, gdzie mogą zgłosić się w razie potrzeby, do kogo zadzwonić lub przyjść.

Uczulamy mieszkańców Mławy, aby reagowali, gdy widzą osobę bezdomną, starszą lub niezaradną, która przebywa w nieogrzewanym mieszkaniu lub nie je ciepłych posiłków. Ze względu na niskie temperatury ich bezpieczeństwo może być zagrożone. Takie sprawy można zgłaszać do Straży Miejskiej w Mławie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Sytuacja osób bezdomnych przebywających na terenie miasta monitorowana jest także przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. Niestety, często spotykają się oni z brakiem chęci współpracy ze strony osób bezdomnych. Skuteczne działanie MOPS-u ogranicza również przyzwolenie społeczne na pobyt osób bezdomnych na terenie prywatnych posesji.

Każdego roku ośrodek opracowuje i realizuje projekt Zima”, który skierowany jest do mieszkańców Mławy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym również do osób bezdomnych. W pomoc dla potrzebujących włączamy się wszyscy, biorąc udział w zbiórkach odzieży, obuwia, środków czystości i dezynfekcyjnych.

W grudniu 2021 roku burmistrz Sławomir Kowalewski wraz z grupą pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie przewiózł do ośrodka w Miączynie środki czystości zebrane w miejskich jednostkach i w szkołach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o przekazywanie ciepłej odzieży oraz kołder, koców i obuwia, które zimą są szczególnie potrzebne dla osób bezdomnych. Akcja trwa nieprzerwanie. Ubrania można zanosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie przy ul. Narutowicza 6.

Jeśli spotkamy osobę potrzebującą pomocy, powinniśmy poinformować:

Dzień tygodnia

Godziny

Należy poinformować następującą instytucję

Numer telefonu

Od poniedziałku do piątku

 

8:00 – 16:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie,

ul. Narutowicza 6

23 654 3560

23 654 2769

Od poniedziałku do piątku

7:00 – 22:00

Straż Miejska w Mławie,

ul. Padlewskiego 13

23 654 6434

986

Od poniedziałku do piątku

22:00 – 7:00

Komenda Powiatowa Policji w Mławie,

ul. Sienkiewicza 2

23 654 7200

997

Soboty, niedziele i święta

cała doba

Komenda Powiatowa Policji w Mławie,

ul. Sienkiewicza 2

23 654 7200

997

 

NUMERY ALARMOWE:

999 - POGOTOWIE

998 - STRAŻ POŻARNA

997 - POLICJA

987 - BEZPŁATNA, CAŁODOBOWA LINIA TELEFONICZNA O POMOCY DLA OSÓB BEZDOMNYCH 

986 - STRAŻ MIEJSKA

 

WYKAZ NAJBLIŻSZYCH NOCLEGOWNI

1. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „MAR-KOT” Miączyn Duży 26 (gm. Szreńsk); tel. 518 659 177, 513 716 095

2. Fundacja „Leśne Zacisze” w Sokołowym Kącie 1 (gm. Siemiątkowo); tel. 515 181 912

 

fot. Pixabay