Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Wybory 2020. Sprawdź kalendarz wyborczy

Magdalena Grzywacz / 08 czerwca 2020

Marszałek Sejmu ogłosiła termin wyborów prezydenckich – odbędą się 28 czerwca 2020 r. W Polsce trwa kampania wyborcza, a my informujemy o ważnych terminach.

W kontekście zbliżających się wyborów warto pamiętać o tych datach:

  • do 12 czerwca 2020 r. pełnomocnicy wyborczy komitetów lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;
  • do 16 czerwca 2020 r. zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju;
  • do 19 czerwca 2020 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
  • do 23 czerwca 2020 r. składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania oraz zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • do 26 czerwca 2020 r. zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5. dniu przed dniem wyborów.

Pełne informacje o sposobie dokonania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz druk zgłoszenia można znaleźć NA TEJ STRONIE, natomiast pełna informacja o sposobie dopisania się do spisu wyborców jest opublikowana TUTAJ.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat, może skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem takiej osoby może być tylko ktoś wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa publikujemy w plikach do pobrania.

Warto dodać, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze: 

  • Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
  • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizarda można przejść do wybranej usługi).

Operatorzy systemu informują: „Podobnie jak w poprzednich wyborach, rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie procedowanych wniosków wnioskodawcy - e-mailowo lub telefonicznie. Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia wniosku”.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowa UMM