Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2005r.

root@npc.pl / 02 października 2006


Z udziałem finansowym mieszkańców:
• Budowa kolektora sanitarnego w ul. Bajkowej: 23 412,54zł
• Budowa kolektora sanitarnego na odcinku ul. Skłodowskiej od nr 1-5: 22 807,88zł
• Budowa kolektora sanitarnego w ul. Kolbego: 59 823,91zł
• Budowa kolektora sanitarnego od ronda do ul. Narutowicza – do budynku 19/1: 39 459,68zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Studzieniec: 22 958,68zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Pużaka: 12 767,90zł

Pozostałe inwestycje:
• Przebudowa ul. Podmiejskiej:146 341,44zł
• Budowa chodników w ul. Podmiejskiej: 51 291,27zł
• Budowa chodników w ul. Nowowiejskiej: 139 968,00zł
• Budowa chodnika w ciągu ul. Żuromińskiej: 37 289,08zł (dokumentacja techniczna)
• Budowa parkingu przy ul. Krasińskiego: 59 803,97zł
• Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Konwaliowej: 328 285,35zł
• Budowa nawierzchni w ul. Fedorczyka:131 282,14zł
• Budowa nawierzchni w ul. Sucharskiego:184 771,31zł
• Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Republiki Pińczowskiej: 210 730,00zł
• Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Dmowskiego: 206 860,99zł
• Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Chabrowej: 118 476,38zł
• Przebudowa ul. Bednarskiej: 67 823,62zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Szkolnej: 88 167,81zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Torfa Załęskiego (od ul. Olsztyńskiej do ul. Kopernika): 100 182,17zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Mickiewicza: 131 153,56zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Kościelnej: 31 434,19zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Dudzińskiego (od ul. Wójtostwo do ul. Armii Krajowej): 21 052,66zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Batorego (od przejazdu kolejowego do ul. Dworcowej): 56 807,14zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej ul. Armii Krajowej: 119 283,71zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej ul. Konopnickiej: 80 522,86zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Browarnej: 126 699,27zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul: Rynkowej: 75 581,48zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej wul. Żołnierzy 80 PP: 60 790,80zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Obrońców Mławy: 61 801,91zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Szewskiej (z parkingiem): 37 260,75zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Pogorzelskiego (od ul: Roweckiego do
ul. Piłsudskiego): 54 475,14zł
• Przebudowa ul. LG: 101 927,32zł
• Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie: 55 895,62zł
• Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie nawierzchni drogowych i pieszych przy MPS Nr 4 i 5: 7 320,00zł (dokumentacja techniczna)
• Przebudowa boisk SP 1: 7 640,00zł (dokumentacja techniczna)
• Przebudowa boisk SP 6: 7 640,00zł (dokumentacja techniczna)
• Przebudowa boisk SP 7: 7 640,00zł (dokumentacja techniczna)
• Przebudowa boisk Gimnazjum Nr 1: 7 675,04zł (dokumentacja techniczna)
• Budowa kolektora sanitarnego w ul. Bagno: 62 193,48zł
• Przebudowa kolektora deszczowego od ul. LG do ul. Dworcowej w Mławie: 717 246,78zł
• Budowa chodników na cmentarzu komunalnym: 99 996,22zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Turystycznej: 12 568,88zł
• Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Okólnej: 20 001,99zł
• Termomodernizacja budynku MOSiR w Mławie: 3 500,00zł (dokumentacja techniczna)
• Termomodernizacja budynku Ratusza w Mławie: 3 800,00zł (dokumentacja techniczna)
• Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2: 11 100zł (dokumentacja techniczna)
• Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7: 14 100zł (dokumentacja techniczna)
• Przebudowa lokalu użytkowego na mieszkalno-biurowy przy ul. Warszawskiej 23: 10 039,95zł (dokumentacja techniczna)
• Przebudowa lokali biurowych na mieszkalne w budynku przy ul. Warszawskiej 18: 9 563,10zł (dokumentacja techniczna)
• Modernizacja oświetlenia odcinek ul. Szreńskiej: 10 000zł
• Modernizacja oświetlenia fragment Osiedla Młodych: 4 156,43zł

Zadania inwestycje objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:
• Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy przemysłowej w Mławie: 29 280,00zł
• Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z odwodnieniem: 1 791 110,04zł w tym 500 000zł Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
• Budowa Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Warszawskiej: 14 091,49zł (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego)
• Budowa sieci zbiorczych kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Dzierzgowska: 100 000,00zł (EFRR)
• Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Padlewskiego i Instalatorów w Mławie: 5 096 172,2zł w tym:
środki własne (niekwalifikowalne): 17.548,05zł
środki UE (EFRR): 2.477.714,98zł
środki własne (kwalifikowalne): 1.269.656,24zł
• Monitoring Miasta Mława: 42 090,00zł (dokumentacja techniczna)
• Rewaloryzacja Parku Miejskiego: 706 226,42zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w formie pożyczki i dotacji na dofinansowanie zadania w łącznej kwocie: 406.507zł
• Budowa krytej pływalni: 6 038 756,59zł