Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2006r.

root@npc.pl / 02 października 2006

Z udziałem finansowym mieszkańców:
• Budowa nawierzchni z destruktu na odcinku ul. Braci Gierymskich: 7 043,18zł
• Kolektor sanitarny w ul. Projektowanej: 15 993,65
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego: 14 878,64zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida i Braci Gierymskich: 21 257,47zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowoprojektowanej (od Narutowicza): 18 104,82zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej – odc. boczny ul. Kolbego: 9 551,49zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowoprojektowanej: 26 251,80zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Pużaka:30 004,11zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Kruczej:20 378,11zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. 20 Dywizji Wojska Polskiego: 30 355,80zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalekiej: 30 365,35zł

Pozostałe inwestycje:
• Budowa nawierzchni w ul. Waryńskiego: 152 426,43zł
• Budowa nawierzchni ul. Hubala: 193 821,76zł
• Budowa parkingu w ul. Kopernika: 28 700,11zł
• Budowa nawierzchni drogi osiedlowej od ul. Padlewskiego do ul. Chrobrego: 53 224,94zł
• Budowa chodnika w ul. Andersa (od ul. Płockiej do ul. Radosnej) str. Lewa: 30 561,56zł
• Przebudowa nawierzchni w ul. Andersa (od ul. Płockiej do ul. Radosnej): 105 873,80zł
• Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Złotej: 82 958,16zł
• Przebudowa nawierzchni w ulicy osiedlowej od ul. Płockiej do kina: 39 479,02zł
• Budowa nawierzchni w ul. Brackiej: inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Różanej: 165 814,85zł
• Budowa nawierzchni w ul. A. Jagiellonki: 13 353,08zł
• Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. J. Krasickiego, H. Sawickiej: 267 809,76zł
• Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Witosa: 13 908,00zł (dokumentacja techniczna)
• Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Bajkowej: 14 030,00zł (dokumentacja techniczna)
• Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Targowej: 16 182,57zł (dokumentacja techniczna)
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Kolbego: 84 349,42zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. XXX-lecia LWP: 113 614,77zł
• Przebudowa nawierzchni asfaltowej w ul. Stefana Roweckiego „Grota”: 151 864,18zł
• Budowa nawierzchni, chodnika i parkingu w ul. Smolarnia: inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Przebudowa ul. Kościelnej: 11 696,62zł
• Przebudowa chodnika w ul. Dzierzgowskiej: inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Dokumentacja techniczna kanalizacji odwodnieniowej obszaru dzielnicy przemysłowej do rzeki Mławki: 1 413,68zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. LG Electronics: 96 047,37zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej: 2 955,49zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej: 1 657,38zł
• Renowacja boiska bocznego MOSiR: 237 052,73zł
• Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym: 150 000zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. LG Electronics: 78 479,57zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Glinianej, Cegielni i Wałowej: inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryszkiewicza: 14 0004,58zł
• Dokumentacja techniczna budynku socjalnego: 54 300,36zł
• Przebudowa lokalu użytkowego na mieszkalno-biurowy ul Warszawska 23: 169 n510,14zł
• Przebudowa lokali biurowych na mieszkalne ul Warszawska 18: 184 425,88zł
• Przebudowa ul. Żwirki: inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Przebudowa ul. Warszawskiej: inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Przebudowa ul. Platynowej: inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4: 60 516,39zł
• Przebudowa budynku przy ul. Podlewskiego 13 (Punkt Konsultacyjno-Informacyjny): inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Napoleońskiej: inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Napoleońskiej: inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Os. Dzierzgowska (ul. Reja i ul. Daleka): inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta Mława: inwestycja w trakcie realizacji, etapowa
• Remont instalacji centralnego ogrzewania Ratusza: 233 271,85zł
• Przebudowa ul. Podmiejskiej: 130 000zł

Zadania inwestycje objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:
• Budowa Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Warszawskiej: 1 781 283,86zł
• Budowa sieci zbiorczych kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Dzierzgowska
środki UE (EFRR): 891 411,23zł
budżet państwa: 118 861,46zł
środki własne: 280 392,00zł
• Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Padlewskiego i Instalatorów w Mławie
środki Unii Europejskiej (EFRR): 661 373,89zł
środki własne: 275 457,97zł
• Budowa krytej pływalni: 5 416 889,68zł w tym 1 000 000zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej