Załóż organizację razem z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Załóż organizację razem z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES)

Agnieszka Puzio-Dębska / 12 kwietnia 2019

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacji, koła gospodyń wiejskich) do skorzystania z bezpłatnego wsparcia.

Doradcy Ośrodka pomogą przeprowadzić proces rejestracji i rozpoczęcia działania organizacji, m.in.:

  • skonsultują projekt statutu lub regulaminu (w przypadku stowarzyszeń zwykłych)
  • pomogą zorganizować zebranie założycielskie i przygotować formularze rejestrowe
  • doradzą, jak przygotować plan działania i gdzie szukać pieniędzy na realizację działań
  • zorganizują szkolenia dla członków organizacji, które pomogą w skutecznym działaniu.

Usługi MOWES są całkowicie bezpłatne, prowadzone w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki stowarzyszeniu lub fundacji masz możliwość:

  • pozyskiwania funduszy z konkursów grantowych,
  • prowadzenia zbiórek publicznych (w tym w internecie),
  • prowadzenia działalności odpłatnej (tylko stowarzyszenia rejestrowane w KRS),
  • prowadzenia wolontariatu,
  • brania udziału w konsultacjach społecznych,
  • budowania wizerunku organizacji zaangażowanej w sprawy lokalne.

Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie.

Kontakt:
Łukasz Wachowski - animator
Tel. +48 607 168 295
e-mail: lwachowskiatcofund [dot] org [dot] pl