Zapobieganie bezdomności | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zapobieganie bezdomności

Urszula Perłowska / 03 grudnia 2021

Bezdomność zwierząt jest bardzo złożonym problemem, a jej przyczyny bardzo często tkwią w ludzkich zachowaniach. Obecnie ograniczenie bezdomności zwierząt opiera się na trzech filarach: edukacji właścicieli, znakowaniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji. Problemem bezpośrednio połączonym z bezdomnością są porzucenia zwierząt domowych, które często są powodem nieprzemyślanej decyzji o zakupie psa.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do obowiązków gmin. Więcej informacji w programie – link TUTAJ