Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zbigniew Niemczycki

Agnieszka Puzio-Dębska / 22 lutego 2012

Honorowe Obywatelstwo Miasta Mława Zbigniewowi Niemczyckiemu zostało nadane Uchwałą Nr XI/102/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011 r.w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Mława.

W uznaniu doniosłych zasług w rozwój gospodarczy naszego miasta, dzięki którym Mława stała się czołowym elektronicznym ośrodkiem w Polsce i w Europie

Rada Miasta Mława
Uchwałą Nr XI/102/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Mława

nadała

Panu Zbigniewowi Niemczyckiemu

Honorowe Obywatelstwo Miasta Mława

Z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów

Sławomir Kowalewski, Burmistrz Miasta Mława

Krzysztof Wasiłowski,  Przewodniczący Rady Miasta Mława

Mława, 6 grudnia 2011 r.